Forhandler

At blive nævnt som forhandler betyder ikke, at der eksisterer eneret, eller at der ydes
specificerede præferencerettigheder fra BanditDanmark I/S.